dílis

Philippine Fauna, fish, aquatic animals, fishery, commercial fishing

 

 

Ang dílis ay isdang nabibi-lang sa pamilya Engrauli-dae. Matatagpuan ito sa mga karagatang Atlantic, Indian, at Pacific. Madalas na makikitang sáma-sáma sa paglangoy ang mga dílis sa mababaw na bahagi ng baybaying dagat at wawa, sa malalamig at maiinit na rehiyon.

 

Maliit na isda ang dilis na karaniwang lumalaki lá-mang ng hanggang 15 senti-metro, bagama’t ang pinakamahabàng naitalâ ay umabot ng 50 sentimetro. Bahag-yang nanganganinag ang katawan nitó na may kulay pilak na linya o guhit sa ibabâng tagiliran. Mapusyaw na dilaw ang mga palikpik nitó na minsan ay parang kulay kahel tulad ng bibig. Kadalasang mahabà at payat ang ibabâng panga nitó, malalaki ang mga matá, at may talukap na halos takpan na ang buong matá.

 

Maraming uri ng dílis sa mundo. Isa ang uri na natatag-puan sa Look Maynila sa Filipinas—ang Encrasicholina oligobranchus. Iba ang dílis na ito na may katawan at tiyang mabilog at may limang matalas na tinik na hugis karayom malapit sa palipik sa baywang, may mababàng bibig, at matutulis na mga ngipin sa panga. Lumalaki ito ng humigit-kumulang sa 6.2 sentimetro. Hinuhúli ang dílis sa pamamagitan ng pangulong at galadgad. Sa Filipinas, malaking pakinabang ang panghuhúli ng dí-lis sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ginagamit itong sangkap sa paggawa ng bagoong at patis, at pain sa pan-ghuhúli ng malalaking isdang tulad ng tuna, apahap, banak, at lapulapu. (MA)

Cite this article as: dílis. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/dilis/