Warning: Use of undefined constant setting - assumed 'setting' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hqe0tu85kswo/public_html/wp-content/plugins/cite/cite.php on line 105

Ignacia del Espiritu Santo

(1 Pebrero 1663–10 Setyembre 1748)

Si Madre Ignacia del Espiritu Santo (Ig·nás·ya del Es·pi·ri·tú Sán·to) ay isang kagálang-gálang at banal na Filipino ng Simbahang Katolika. Nagsimula ang kani-yang buhay pananampalataya noong 1684. Siyá ang tagapagtatag ng Beaterio de la Compañia de Jesus na mas kilalá ngayon bilang Congregation of the Sisters of the Religious of the Virgin Mary (RVM), ang kauna-unahang kongregasyon ng mga relihiyosa sa Filipinas. Ipinanganaksiya noong 1 Pebrero 1663 at bininyagan noong 4 Marso 1663. Si Madre Ignacia ang pinakamatandang anak nina Jusepe Incua at Maria Jeronima. Si Incua ay isang Tsino mula sa Amoy, Tsina na naging Katoliko noong 1652 at nanirahan sa Binondo, Maynila

Noong dalawampu’t isang taón na si Madre Ignacia, nais ng kaniyang mga magulang na ipakasal siyá kay Kapitan Ricardo de Lodero y Salvacion. Ngunit tinatawag na siyá ng búhay sa pananampalataya. Humingi siyá ng payo mula kay Fray Paul Klein, isang Heswita mula sa Bohemia, na nagbigay sa kaniya ng gawaing espiritwal batay kay San Ignacio. Pagkatapos ng kaniyang pagdarasal at pag-iisa, nagpasiya siyáng ipagpatuloy ang búhay sa pananampalataya. Umalis siyá sa kanilang bahay dalá lámang ang isang karayom at gunting at nanirahang mag-isa sa isang bahay sa likod ng kolehiyong Heswita sa Maynila. Nahikayat ng kani-yang halimbawa ang ibang babae ngunit bawal pa noong magtayô ng kongregasyon. Tinatawag noong “beáta” ang mga babaeng inilaan ang búhay sa pagdarasal at pagliling-kod sa simbahan at “beatéryo” naman ang kanilang tahanan. Sa hulíng araw ni Madre Ignacia, ipinasiya niyang mamuhay bilang isang ordinaryong kasapi ng beateryo hanggang mamatay noong 10 Setyembre 1748.

Ngunit kinikilála na noon ang kaniyang halimbawa. Bago siyá namatay, noong 19 Hulyo 1748 ay inirekomenda ng arsobispo ng Maynila kay Haring Fernando na bigyan ng patronato real at proteksiyon ang kani-yang beateryo. Noong 12 Enero 1948 kinilála ng Papa ang kongregasyon ng Religious of the Virgin Mary (RVM), ang una at tanging samahang Filipino ng mga relihiyosa. Tinatayàng umaabot sa 1,000 ang RVM sister at nangangasiwa sa 11 kolehiyo, at sa 63 sekundarya at 30 elementaryang paaralan. (IPC)

Cite this article as: Del Espiritu Santo, Ignacia. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/del-espiritu-santo-ignacia/