Eugenio Daza y Salazar

(15 Nobyembre 1870–16 Disyembre 1954)

Si Eugenio Daza y Salazar (Yu·hén·yo Dá·za i Sa·la·zar) ay isang guro, rebolusyonaryo, at mambabatas mula sa Lungsod Borongan, Silangang Samar. Ipinanganak siya noong 15 Nobyembre 1870 sa mag-asawang Juan Cinco Daza at Magdalena Campomanes Salazar. Naging asawa naman niya si Carolina Cinco ng Catbalogan, Samar, at nagkaroon ng pitóng anak na sina Gabriel, Carlota, Cirilo, Jesus, Rosario, Maria, at Juan. Dalawa sa mga popular na tawag sa kaniya ay Don Eugenio at Lolo Enyong.

Bílang isang guro, nagtapos si Eugenio Daza ng kursong Edukasyon noong 1888 mula sa Escuela Normal de Maestros, isang institusyong pinangangasiwaan ng mga Heswita. Nagturo siya sa paaralang munisipal ng Borongan at, hindi nagtagal, ay nagtayô ng sariling paaralan sa ilalim ng pamamahala ng mga Español. Kinikilála siya bílang pinakaunang maestro sa Samar. Ipinangalan din sa kaniya ang Eugenio S. Daza Pilot Elementary School sa Lungsod Borongan.

Nahinto si Eugenio Daza sa pagtuturo nang sumiklab ang Himagsikang 1896. Lumahok siya sa puwersa ng mga Filipinong lumaban para sa kalayaan ng bansa sa gulang na 26. Bílang isa sa mga lider ng hukbo sa Samar, nanguna siya sa pagtálo sa mga puwersang Americano. Kinikilála siya bílang “Utak ng Paslangang Balangiga,” na nang-yari noong 28 Setyembre 1901. Ang Masaker sa Balangiga ang isa sa mga pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng Digmaang Filipino-Americano, at namatay sa pang-yayaring ang maraming sundalong Americano. Isinulat ni E.Daza noong 1935 ang kaniyang talâ ng masaker sa isang sinumpaang pahayag na pinamagatang Balangiga su Historia en la Revolucion el 28 de Septiembre la 1901.

Noong 1907 hanggang 1909, naging mambabatas si Eugenio Daza bílang kinatawan ng ikatlong distrito ng Samar sa Unang Asamblea ng Filipinas. Namatay siya noong 16 Disyembre 1954 sa gulang na 84 taón sa Calamba, Laguna. Dahil sa hiling niyang mailibing sa kaniyang bayan sa Borongan, dinalá ang mga labí niya doon sa Disyembre 29 ng taón ding iyon. Sa kasalukuyan, ginugunita ng mga taga-Borongan at ng buong bansa ang kabayanihan ni Eugenio Daza tuwing ikalabinlima ng Nobyembre. Itinayô rin ang kaniyang bantayog sa Lungsod Borongan. (MJCT)

Cite this article as: Daza y Salazar, Eugenio. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/daza-y-salazar-eugenio/