Warning: Use of undefined constant setting - assumed 'setting' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hqe0tu85kswo/public_html/wp-content/plugins/cite/cite.php on line 105

dáwa-dáwa

Philippine Flora, plants, grass, animal feed, famine food, gold, mining

 

 

Ang dáwa-dáwa ay isang uri ng damong ligaw (Echino-chloa crus-galli) na matatagpuan sa mga tropikal na lugar sa Asia. Mula ito sa pamilyang Poaceae o true grasses at genus na Echinochloa. Kilala ang E. crus-galli sa tawag na Cockspur Grass, Common Barnyard grass o Barnyard Grass.

 

Ito ay maaaring tumaas hanggang 1.5 metro at may ma-hahabàng dahon. Itinuturing itong pinakamapinsalang damo sa buong mundo dahil bumababâ ang ani kapag tu-mutubò ito sa mga palayan. Ang pagtubò ng dáwa-dáwa sa mga sakahan ay nagiging dahilan upang mawala ang nitrogen sa lupa. Ang mataas na nibel ng nitrates na inilala-bas nitó ay nagiging lason sa mga pananim. Bawat isang halaman ng dawa-dawa ay káyang lumikha ng 40,000 na buto kada taon na naikakalat ng mga ibon, insekto at hayop kayâ mabilis itong dumami. Dahil sa nagiging ka-hawig nitó ang palay, nahihirapan ang mga magsasaka na bunutin ang dawa-dawa sa mga sakahan.

 

Sa kabilang banda, may pakinabang na naku-kuha mula sa dawa-dawa kayâ hinahayaan itong tumubò. Ito ay maaaring ipakain nang sariwa sa mga báka at iba pang hayop. Sa pa-nahon ng tag-init ang ginapas na dawa-dawa ay nagsisilbing kumpay o pinatuyong dayaming pagkain ng mga alagang hayop. Ang ilang klase ng dawa-dawa ay maaaring kainin ng tao sa panahon ng kakulangan sa pagkain. Sa Filipinas, ang mga ugat nitó ay maaari ring gamitin sa paggamot ng em-patso. Dahil sa mga pakinabang ng dawa-dawa, may ilan na nagtatanim nitó sa Japan, Korea, at China.

 

Ang “dáwa-dáwa” ay sinaunang tawag din sa pinong hibla ng ginto. Isa itong patunay sa naganap na pagmina ng ginto at kaukulang paggamit nitó bilang hiyas. Marahil, ibinatay ang tawag sa pinong hibla ng ginto sa hitsura ng dahon ng damong dáwa-dáwa na tila makitid, mahabà, at dilaw na dahon ng palay. (KLL)

Cite this article as: dáwa-dáwa. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/dawa-dawa/