Bútse

Food, cuisine, Filipino Cuisine, recipe, cooking, rice, sticky rice, dessert, snack, baking

Ang bútse o bútsi ay bersiyong Filipino ng sesame seed ball ng mga Tsino, isang pritong himagas at ginawa sa galapong na binílog na may palamang minasang munggo. Malimit na idulot itong panghimagas sa restorang Chinese. Gayunman, makabibili ng mga nakapaketeng bútse sa ilang tindahan ng tinapay.

Kung magluluto ng sariling bútse, tandaan ang sumusunod. Wisikin ng konting asukal ang galapon upang magkaroon ng tamis. Ang palaman ay maaaring karaniwang munggo o munggong pulá. Madalîng lutuin ang karaniwang munggo. Ngunit kung maselan, magtiyaga sa apat na oras na pagbabad sa munggong pulá, isang oras na pagpapakulo hanggang lumambot, bago imasa at ilutong may asukal. Hindi rin kailangang may kulapol itong linga (sesame seed), bagaman toto-ong nakadadagdag ito ng lasa at lutóng. (VSA)

 

 

Cite this article as: Bútse. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/butse/