Búro

food, cuisine, Filipino cuisine, fermentation, cooking, recipe, food preservation, rice

Ang búro ay isang paraan ng preserbasyon sa isda, karne, gulay, o hilaw na prutas sa pamamagitan ng asin, angkak, salitre, at ibang panghalò. Hanggang ngayon, itinitinda sa lansangan ang mga garapon ng búrong hilaw na mangga o santol na nakababad sa tubig na may asin. Ang mga dahon ng mustasa ay medyo ibinibilad,

pinagkukumpol, at ibinababad sa bangang may hugas bigas at asin para maging búrong mustasa. Isang mahirap na trabaho ang pag-iipon upang ilamas sa kanin ang tabâ ng búrong talangka.

Sa Pampanga, ang búro ay hipon o isdang may kanin at inasnan. Tinatawag din itong “bálawbálaw” o “bálubálo.” “Binubulok” ito nang ilang araw. Bago kainin, iniluluto ito at nilalagyan ng kaunting sabaw. Maaari itong kainin sa pamamagitan lámang ng paglalamas sa kanin o kayâ, tulad ng karaniwang gawain ng mga Pampanggo, gamiting sawsawan.

Sa mga Pampanggo, ang búro ay pinakamasarap na sawsawan ng inihaw na dalág o pritong hitò. Inihahanda ang naturang isda na naliligid ng ensaladang sariwang dahon ng mustasa o pinakuluang ampalaya, okra, talong, at sigarilyas. Isinasawsaw ang isda at ang mga pinukuluang gulay sa búro. Samantala, maaaring ibálot na parang lumpiya ang búro sa dahon ng mustasa. (DRN)

 

Cite this article as: Búro. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/buro/