Bundók Aráyat

Geology, Mountain, volcano, Pampanga, mythology, Philippine Mythology, Luzon, folklore

Nag-iisang bundok sa kapatagan ng Gitnang Luzon at matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga ang Bundók Aráyat. Ang kanlurang bahagi nitó ay nasasakupan ng bayan ng Arayat hábang ang hilagang bahagi ay nása bayan ng Magalang. Walang naitalâng pagsabog nitó at ngayon ay isa na itong patay na bulkan na may taas na 1,030 met-ro. Nalilibot ang bundok ng malawak na bukirin ng tubó at palay. Sa ibabaw nitó ay makikita ang pabilog na bun-ganga ng bulkan na may mahigit dalawang kilometrong lawak. Ito ay may dalawang taluktok, ang North Peak at ang Pinnacle Peak. Sa kanlurang tuktok nitó ay mama-malas ang magandang tanawin ng Gitnang Luzon, lalo na ang Ilog Pampanga at ang mga kabundukan ng Zambales at Bataan hábang sa bahaging silangan nitó ay matatanaw ang mga hanay ng kabundukang Sierra Madre. May tatlo hanggang apat na oras ang lalakarin upang makarating sa pinakatuktok ng bundok.

Noong 1933, itinayô ang Mt. Arayat National Park na kinapapalooban ng mga natural na lawa, pook pasyalan, at daanan paakyat sa tuktok ng Arayat. Mayroon itong 3,715 ektaryang sakop na kalupaan na itinalaga para sa eko-turismo upang mapangalagaan ang natural na kaayu-san ng lugar.

Pinaniniwalaan itong isang misteryosong bundok at maal-amat na tahanan ng diwatang si “Mariang Sinukùan” na siyáng nagpoprotekta sa lahat ng uri ng halaman at hayop ng kabundukan. May kuwentong-bayan na kapatid siyá nina Mariang Makiling sa Bundok Makiling ng Laguna at Mariang Banahaw sa Bundok Banahaw ng Quezon. Tulad ng dalawa, diwata siyá ng mga tula at awit. May pangkat-ing Rizalista na nagtatagpo sa paanan ng bundok tuwing Disyembre at sumasamba kay Mahal na Inang Birhen Si-nukuan, na pinaniniwalaang babaeng reengkarnasyon ni Rizal. (AMP)

Cite this article as: Bundók Aráyat. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/bundok-arayat/