Ferdinand Blumentritt

(10 Setyembre 1853–20 Setyembre 1913)

Nakikilála ng mga mag-aaral ngayon si Ferdinánd Bluméntritt bilang kaibigang matalik at tagapayo ni Jose Rizal. Ngunit isa siyáng iginagálang na Alemang iskolar, at kinaibigan ni Rizal dahil eksperto ito sa etnograpiyang Filipino. Marami siyáng nai- sulat hinggil sa Filipinas baga- man hindi kailanman natun- tong ng bansa.

Ipinanganak si Blumentritt noong 10 Setyembre 1953 sa Prague (bahagi noon ng Impreyong Austro-Hungarian) at nakapagsasalita rin ng Ingles at Czech. Naging guro siyá at punong-guro sa Litoměřice (Leitmeritz sa Aleman). Minsan lámang siláng nagkatagpo ni Rizal ngunit mata- lik ang naging pagsasáma nilá sa pamamagitan ng liham. Isinalin ni Blumentritt sa Aleman ang Noli me tangere at binigyan ng introduksiyon ang El filibusterismo, bagaman pinayuhan niya si Rizal laban sa paglalathala ng ikalawang nobela. Sumulat din siyá ng introduksiyon sa Sucesos de las islas Filipinas ni Antonio Morga nang muli itong ipalathala nang may anotasyon ni Rizal.

Ilan pa sa sinulat niyang pag-aaral ang Diccionario mito- logico de Filipinas. Madrid, 1895; Die Philippinen. Eine übersichtliche Darstellung der ethnographischen und historischpolitischen Verhältnisse des Archipels. Hamburg, 1900; Versuch einer Ethnographie der Philippinen. Gotha, 1882. Namatay siyá Leitmeritz noong 20 Setyembre 1913. Pinarangalan siyá sa Filipinas sa pamamagitan ng pagpapangalan sa kaniya ng mga kalye at parke, gaya ng kalyeng Blumentritt sa Maynila. (VSA)

Cite this article as: Blumentritt, Ferdinand. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/blumentritt-ferdinand/