Blue Sunday

Tinutukoy ng Blue Sunday (Blu Sán·dey) ang Batas Republika Blg. 946, na kilala ring Blue Sunday Law, na nagbabawal sa pagbubukás ng alinmang tindahan, bahay kalakal, industriyal man o agrikultural, kapag araw ng Linggo. Sa partikular, ipinagbawal nitó ang pagtatrabaho ng mga empleado at manggagawa hindi lámang kapag araw ng Linggo, kundi kapag Pasko, Bagong Taon, Huwebes Santo at Biyernes Santo, mula alas dose ng hatinggabi hanggang sa susunod na alas dose ng hatinggabi sa mga araw na nabanggit. Ang nasabing batas ay inaprubahan noong 20 Hunyo 1953 at nagkabisà noong 8 Setyembre 1953. Layon ng batas na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa at empleado upang mabigyan silá ng isang araw na pahinga sa trabaho sa bawat linggo. Ngunit may mga eksepsiyon, tulad ng mga ospital, dispensaryo, klinikang dental at medikal, botika, at iba pa, na tumutugon sa mga pangangailangang pangkagipitan.

Dati, sarado ang lahat ng department store sa mga nabanggit na araw. Tanging mga palengke ang bukás sa mga okasyong nabanggit. Ngunit ngayon, walang araw na hindi bukás ang mga mall at malalaking tindahan. May mga araw ng Bagong Taon o Huwebes Santo at Biyernes Santo na bukás nang kalahating araw ang mga mall.

Ito ay dahil ang nasabing Batas Republika ay pinawalang bisà ng Presidential Decree No. 442. Ang presidential decree ay kautusang ipinalalabas ng Pangulo ng Filipinas na may bisà ng isang batas. Isang pagbabago ito na ipinasok ng dáting Pangulong Ferdinand E. Marcos nang ipataw niya ang Batas Militar noong 1972. Si Marcos lámang ang pangulong nagpalabas ng mga dekretong pampangulo. (AEB)

Cite this article as: Blue Sunday. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/blue-sunday/