Warning: Use of undefined constant setting - assumed 'setting' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hqe0tu85kswo/public_html/wp-content/plugins/cite/cite.php on line 105

binturóng

Philippine Fauna, mammals, animals in the Philippines

Ang binturóng (Arctictis binturong), na kilalá rin sa wi-kang Ingles na Asian Bearcat, Palawan Bearcat, o simpleng salita na Bearcat, ay isang species sa pamilyang Viverridae, at kasáma ang alamid (civet) at isa pang uri ng hayop na kung tawagin ay genet. Ito lámang ang miyembro ng ge-nus nitó. Ang binturóng ay hindi isang bear. Likás na ti-rahan nitó ang mga punongkahoy sa malalawak na kagu-batan ng Bangladesh, Bhutan, Burma, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipinas, Sri Lanka, Thailand, at Vietnam. Nokturnal ang binturong. Sa gabi ang mga gawain at natutulog sa mga sanga kung araw.

Pangunahin nitóng pagkain ang prutas, ngunit kumakain rin ito ng itlog, dahon, mga usbong ng halaman, maliliit na hayop, insekto, dagâ, at ibon. Ang pagdálang ng bílang ng binturong ay maliwanag na bunga ng pagkasira ng kagubatan. Mailap ang binturóng at maaaring lumaban at manakit kapag ito ay nasukol o walang pupuntahan. Ang buhay nitó ay maaaring tumagal ng higit pa sa 20 taón. Malaki ang binturóng, karaniwang 60–96 sm (24–38 pul-gada) ang habà ng katawan, at tumitimbang ng 9–14 kilo (20–31 libra). Nababalot ng makapal at maitim na balah-ibo ang katawan nitó, samantalang ang mukha ay maputla o kulay pilak. Ang buntot ay halos singhabà ng katawan at nagsisilbing panlimang paa nitó. Mahabà ang siklo ng reproduksiyon (estrous period) ng binturong, tumatagal ito ng 81 araw, samantalang ang pagbubuntis ay hanggang 91 araw. Karaniwang dalawa ang iniaanak nitó, subalit puwede rin naman na manganak ang isang babaeng bin-turóng ng hanggang anim. Umaabot sa 15 taón ang perti-lidad o kakayahang magsilang.

Nakikipagkomunikasyon ang binturong gamit ang mga gland na nagbibigay ng mapang-akit na amoy (scent gland). Makikita ito malapit sa dakong puwit o anus. May karagdagang scent gland ang mga babae na matatag-puan sa vulva. (SSC)

Cite this article as: binturóng. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/binturong/