binasúan

dances, traditional dances, performance

Ang binasúan ay isang makulay at masayáang sayaw mulang Bayambang, Pangasinan. Malimit itong sinasayaw kung kasalan at mga pista. Ang “binasuan” ay nangangahulugang “gamit ang o sa pamamagitan ng baso” at may pahiwatig ng maligayang pagtatagay kung nagdiriwang. Sa sayaw, tinutukoy nitó ang mahirap na tungkuling timbangin ang tatlong baso na nakapatong sa noo at sa dalawang palad ng isang babae hábang sumasayaw. Mabigat din ang mga baso dahil may lamang alak o anumang likido.

Isinasagawa ang naturang paninimbang hábang masining na umiikot-ikot, ikinukunday ang mga bisig, o gumugulong sa sahig o entablado ang mananayaw. Hindi naman dapat maligwak man lámang ang likido ng baso. Nakasuot ng balintawak na may tapis at panyuwelo ang mananayaw at kumikilos sa himig ng “Pitoy Oras.” Ginaganyak naman siyá at pinapalakpakan ng mga kasáma sa entablado. (VSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: binasúan. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/binasuan/