bíko

Food, cuisine, Filipino Cuisine, recipe, rice, rice cake, cooking, sticky rice, snack

 

Ang bíko ay isang uri ng matamis na kakanin na gawa mula sa malagkit na bigas, gata ng niyog, at hindi repinadong asukal. Kadalasang kinakain ito bilang panghimagas o pangmeryenda at inihahanda sa mahahalagang okasyon tulad ng kaarawan at pista.

Katulad ng iba pang kakaning Filipino, madalî lamang ang hakbang ng pagluluto ng biko ngunit nangangailangan ng pisikal na lakas. Ang unang hakbang ay ang pagsasaing ng malagkit na bigas. Habang niluluto ang bigas, maaari nang paghaluin ang gata ng niyog at puláng asukal sa isang malaking kawali. Kailangan itong haluin nang tuloy-tuloy sa mahinàng apoy hanggang sa lumagkit. Kapag lutô na ang malagkit na bigas at malagkit na ang hinalòng gata ng niyog at puláng asukal, maaari nang paghaluin ang mga ito hanggang sumingaw ang natitirang gata.

Ang nalutòng biko ay karaniwang inilalagay sa isang bilao na sinapnan ng dahon ng saging na sinalab sa apoy. Binubudburan din ito ng latik na gawa sa nálabíng gata ng niyog.

Nagkakaiba ang mga biko sa mga sangkap na idinaragdag dito o sa paraan ng paglulutò. Halimbawa, may mga bikong gumagamit ng iba’t ibang kulay ng malagkit na bigas o kayâ ay naglalagay ng luya o pandan sa sinaing upang bumango. Ang iba namang biko ay magkasabay na nilulutò ang gata ng niyog at malagkit na bigas. May iba pang maaaring hinalò ang nilutòng gata ng niyog at sinaing na bigas kayâ kulay kayumanggi habang ang iba ay sa itaas lamang inilalagay ang nilutòng gata ng niyog. (MJ)

 

 

 

 

 

Cite this article as: bíko. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/biko/