béto-béto

games, parlor games, gambling

Popular na laro sa days (dice) ang béto-béto. Ang opereytor ng laro ay may tatlong days na ilalagay niya sa loob ng isang tása o munting kahon at aalog-alugin. Karaniwang ang isang days ay isang kubo (cube) na yari sa nakar o baso at nakalimbag sa bawat panig ang mga bola o tuldok na kumakatawan sa mga numerong 1 hanggang 6. May isang bord namang may nakasulat na mga numero mulang 3 hanggang 18. Tatayaan ng mga kasali ang numero na sa hula nilá ay kabuuang bilang na mabubuo kapag inilitaw ang tatlong days. Ang tumayâ sa lumitaw na kabuuang bilang sa tatlong days ang panalo.

Maganda itong aliwan kung may parti. Kailangan lámang ng tatlong days, tinatawag ding dádo sa Español, at isang piraso ng manila paper o kartulina na gagamiting bord ng mga numero. Puwedeng kendi lámang ang pustahan. Malimit na may mesang laruan ng béto-béto sa patyo ng simbahan kung pista. Popular din ang mesa ng béto-béto sa mga karnabal at perya. Madalî kasing laruin. Gayunman, maituturing itong sugal kapag malaki na ang salaping itinatayâ. (VSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: béto-béto. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/beto-beto/