bayábas

Philippine Flora, fruits, trees, Fruits in the Philippines, trees in the Philippines, traditional medicine, medicinal plants

 

Ang bayábas ay kabílang sa pamilya Myrtaceae at may botanikong pangalan na Psidium guajava. Isang uri ito ng punongkahoy na ang prutas ay nakakain. Makikita ito sa buong Filipinas ngunit ang lugar na pinakasagana nitó ay sa Bundok Banahaw sa Mindanao. Ang punò ng bayabas ay kadalasang tumataas ng 3–10 m depende sa uri nitó. May isang magandang bugtong na ginamit ang bayabas bílang hambingan:

                Isang bayabas

                Pitó ang butas

Hipuin ang sariling mukha at ulo para malaman ang sagot.

Ang bayabas ay malawak na ginagamit sa Filipinas bílang alternatibong gamot sa maraming karamdaman. Ang pinaglagaan ng mga dahon nitó ay ginagamit bílang pan-linis o panlanggas ng mga sugat. Maaari ding inumin ito upang ipanlunas sa pagtatae, sakít ng ngipin, at pamama-ga ng gilagid. Ang prutas na bayabas, bukod sa masarap ay may purong katas ng bitamina C. Ipinapayo lámang na limitahan ang pagkain nitó upang hindi maging sanhi ng konstipasyon. (SAO)

 

Cite this article as: bayábas. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/bayabas/