basúlto

songs, music, romance

Ang basúlto ay isang mapang-uyam na awit ng pag-ibig at may kalapat na sayaw. Nagmula ito sa Victoria, Tarlac at may impluwensiyang Kapampangan. Ang awit at ang sayaw ay ginaganap nang salítan. Isang bahagi ng awit ang kinakanta at sakâ isinasayaw ang ibig sabihin.  Muling  kakantahin ang kasunod na bahagi at isasayaw muli ito. Gayon ang salitan hanggang matapos ang pagtatanghal.

Nakasuot ng balintawak ang mga kababaeng kalahok at nakabarong tagalog na may putîng pantalon ang mga lalaki. May mga kantang pambatà na isinulat para sa himig ng basúlto. Isang halimbawa ang “Ako ay May Lobo” hinggil sa isang musmos na bumili ng balloon, na biglang pumutok, at kayâ naihibik ng musmos na ibinili na lámang sana niya ng pagkain ang kaniyang pera. (VSA)

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: basúlto. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/basulto/