Basilica Minore del Sto. Niño

Ang Basilica Minore del Sto. Niño (Ba·si·li·ká Mi·nó·re del Sán·to Ní·ño) sa Lungsod Cebu ay kilalá rin bílang Simbahang Sto. Niño na itinatag noong 1565 at siyang pinakamatandang simbahang Katoliko sa Filipinas. Ginawang basilika ni Papa Pablo VI ang simbahan noong 1965 at kinilála ito bílang sagisag ng pagsisilang at paglago ng Kristiyanismo sa bansa. May estilo itong Churriguerra (sang-ayon kay Jose de Churriguerra, isang arkitektong Español noong siglo 16) na kumakatawan sa pantastiko at makináng na yugtong Baroque sa España.

Sa lunan ng basilika umano natagpuan ng mga Español na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang ima- hen ng batàng si Jesus noong 1565. Nakita ito ng isang sundalo, si Juan Camus, sa isa sa mga nasúnog na bahay. Ang imaheng ito umano ang ibinigay ni Ferdinand Magellan sa asawa ni Raha Humabon matapos ang pagbibinyag kay Humabon noon pang 14 Abril 1521. Sa kasalukuyan, matatagpuan sa Kapilyang Sto. Niño ng basilika ang imahen ni Hesus na itinuturing ding pinakamatandang relikyang relihiyoso sa Filipinas.

Isang Agustinong pari, si Padre Andres de Urdaneta, ang siyang nagtayô ng simbahan ng Banal na Sanggol noong 28 Abril 1565. Nang masúnog ito noong 1566, pinalitan ito ni Padre Pedro Torres noong 1605, na muling nasúnog noong 1628. Ipinag-utos noong 1735 ni Gobernador-heneral Fernando Valdés ang pagpapatayô ng simbahang gawa sa bato, na siyang nakatayô pa ring simbahan hanggang sa ngayon. (ECS)

 

Cite this article as: Basilica Minore del Sto. Niño. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/basilica-minore-del-sto-nino/