baréta

Ang baréta ay isang kasangkapan na binubuo ng isang mahabà at tuwid na piraso ng bakal na matulis ang isang dulo at ginagamit sa pabasag ng bato at paglikha ng butas sa lupa. May uring tinatawag na baré-ta de-kábra na nakakurba ang isang dulo at may dalawang tulis na tila nagkahiwalay na ngipin. Ang tuwid na katawan ng bareta ay hawakan ng gumagamit. Ang nakakurbang dulong may dalawang ngipin ay panghikwat ng nais alising mahahabàng pakò at katulad. Ang bareta ay nagsisilbi ding pingga at sa dulong nakakurba isinasabit ang anumang mabigat na kargada. Siyempre, maaari din itong gamiting sandata. Sa pagtatanim, ginagamit ito upang mabuhaghag ang lupa. Sa modernong pagmimina, ginagamit ito sa pagtatanggal ng mga pahulog nang bato.

Ang bareta ay karaniwang gawa mula sa karbon na bakal, samantalang ang ilan na-man ay gawa sa titanyum. Ang mga baretang gawa sa titanyum ay magaan lamang kayâ karaniwang ginagamit ito sa iba’t ibang akti-bidad, tulad ng mountaineering o pag-akyat ng bundok. Mas matibay din ito kaysa gawa sa karbon na bakal at mas matagal bago kalawangin. Ang mga bareta ay nagkakaiba din sa hugis. Maaari itong hugis silindriko, heksagonal o biluhaba.

Gayunman, ang mahabàng hawakan ng baréta ang batayan ng pantawag na “baréta” sa mahabàng bára ng sabong panlabá. Ipinapalagay na malaki ang natitipid sa sabon kung ang matigas na bareta ng sabon ang gagamiting panlabá. Bawat bareta ay katumbas malimit ng tatlo sa apat na piraso ng sabon. (MJCT)

 

 

 

 

Cite this article as: baréta. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/bareta-2/