bandéra espanyóla

Philippine Flora, flowers in the Philippines, flowers

Ang bandéra espanyóla (Canna indica) ay halamang namumulaklak sa pamilyang Cannacaea na may 20 species sa Gitna at Timog America. Ang pangalan ng pamilya ay mula sa Griego para sa halamang kauri ng kawayan. Dahil maaari itong mabúhay nang nakalubog sa kahit anim na pulgadang tubigan ay tila ito halamang akwatiko. Nangangailangan lámang ito ng anim na oras na liwanag ng araw para tumubò sa kahit anong uri ng lupa. Namumulaklak ito bago makaisang taón ng pag-aalaga.

Inaalagaan ito sa Filipinas dahil sa malaki’t makulay na bulaklak. Ngunit may uri itong tinatawag na Indian canna at may mga buto na ginagamit na parang punglo. Ang ugat nitó ay inaani para sa arina, na sa China ay ginagawang sotanghon. SaIndia, ang mga buto ay pinakukuluan para lu-mikha ng alkohol. Sa ibang lugar, ang mga buto ay ginagawang alahas. (VSA)

 

 

 

Cite this article as: bandéra espanyóla. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/bandera-espanyola/