balikbáyan

labor, overseas Filipinos

Isang likhang salitâ ang balikbáyan, mula sa pinagdugtong na “balík” at “báyan” upang ipantawag sa mga Filipino na umuuwi pagkatapos manirahan sa ibang bansa. Nilikha ito upang ipangalan sa programang panturismo noong 1973 ng itinayông Ministri ng Turismo. Ang programa ay tinawag mismong “Programang Balikbáyan” (Balikbáyan Program) at may layuning akitin ang mga Filipino sa ibang bansa na dumalaw sa Filipinas. Hindi lámang nais ng Ministri na pagkakitahan ang pagbabakasyon ng mga Filipino mula sa ibang bansa. Nais din ng Ministri na ipagmalaki sa kanila ang mga pagbabago sa ilalim ng Bagong Lipunan. May mga espesyal na pribilehiyo sa balikbáyan, gaya ng mababàng pasahe sa eroplano, lalo’t Philippine Air Lines ang kukunin, at palugit sa bigat ng bagahe kapag gumamit ng tinawag na “balikbáyan box.”

Ang tagumpay ng programa ay makikita sa naging popularidad mismo ng salitàng balikbáyan. Naging pantawag na ito sa sinumang umuwi, kahit mula lámang sa pag-aaral sa Maynila at bumalik sa probinsiya. Sinimulan din nitó ang uso na paggamit ng “balik-“ bílang tíla unlaping re- para sa anumang aktibidad na nangangailangan ng pagbalik o paglingon: “baliksulyap” “baliktanaw,” “balik-aral,” “baliktanong,” “baliksuntok,” “balikpuna,” “balik-liham,” “balikbisyo,” “balikbahay,” “baliktrabaho,” at iba pang maaaring manatili sa mahabàng panahon. (LJS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: balikbáyan. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/balikbayan/