bakáwan

Philippine Flora, aquatic plants, mangrove, plants in the Philippines, plants, dyes, fish, cooking ingredients, ecology, environment

Ang bakáwan (Rhizopora mucromata) ay isang uri ng punongkahoy na tumutubò sa tubig alat o tabang. Kara-niwan itong makikitang tumutubò malapit sa karagatan. Natatangi ang mga ugat nitó dahil maaari itong mabu-hay sa ibabaw o ilalim ng tubig. Karaniwang lumalaki ang punòng ito nang mula 2–10 m taas.

Ang terminong bakawan ay may isa pang kahulugan. Maaari itong tumukoy sa pook na maraming punongkahoy  na bakaw  o bakawan, isang lugar na  pumapagitna  sa lupa at karagatan na tinitirahan  ng  mga isda.

Ang punongkahoy na bakawan ay sina-sabing pinagmumulan ng materyales sa paggawa ng bangka at muwebles. Ginagamit din ito para gumawa ng uling. Ang katas ng dahon at balát ng kahoy naxman ay nagagamit na sangkap na pangkulay. Maaari rin itong pagkunan ng pagkain tulad ng pulut, sukà, at mantikang panluto.

Napakahalaga ng bakawan sa ating kaligiran. Nagbibigay ito ng tirahan hindi lámang sa mga isda kundi maging sa mga ibon at iba pang ilahas na hayop. Tumutulong din ito sa paglinis ng ating hangin at tubigan sa pamamagitan ng matitibay na mga dahon at ugat nitó. Bukod dito, nagbibigay ito ng proteksiyon sa mga tirahang malapit sa pampang dahil napipigilan nitó ang paghampas ng hangin at pagragasa ng alon mula sa karagatan lalo sa panahon ng bagyo.

Ang bakawan ay tinatawag ding bakaw, bakawang babae, bakhaw, bako, bukaw, mangrove, at tagasa. (SAO)

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: bakáwan. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/bakawan/