Badjao

film, cinema, Philippine Cinema, Lamberto Avellana, National Artist

 

 

Idinirihe ni Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro at Pelikula Lamberto Avellana ang pelikulang Badjáo (Bad·jáw) (1957). Muling nagtambal dito sina Tony San-tos Sr. at Rosa Rosal. Inilalahad sa pelikula ang pamumu-hay ng mga katutubong magdaragat ng Mindanao at ang paghihirap ng magsing-irog na naiipit sa tunggalian ng dalawang tribu, ang mga Badjaw at mga Tausug.

 

Iniwan ni Hassan, anak ng pinunò ng mga Badjaw, ang pananahan sa dagat kasáma ang mga Badjaw at mamu-muhay kasáma ang mga Tausug dahil sa pagpipilit ng kaniyang mapapangasawang si Bala Amai, pamangkin ng datu ng mga Tausug. Pakikinabangan ng datu ng mga Tausug ang husay ni Hassan sa pagsisid ng mga perlas. Gayunman, hahamakin ng mga Tausug si Hassan dahil sa pagiging Badjaw. Ngunit sa hulí, si Bala Amai ang hindi makatitiis sa pang-aapi sa kaniyang bana at siyáng aangal sa kaniyang mapang-abusong tiyuhin. Tatalikuran ni Bala Amai ang mga Tausug at sasamáhang umuwi si Hassan sa mga Badjaw.

 

Ang produksiyon ay isa sa mga pangahas na sugal sa takilya ng prodyuser na si Manuel de Leon hábang pinamamahalaan niya ang LVN Pictures. Humakot ng mga gantimpala sa 1957 Asian Film Festival ang peli-kula. Nagwagi si Lamberto Avellana ng Pinakamahusay na Direksiyon, si Rolf Bayer ng Pinakamahusay na Du-lang Pampelikula, si Gregorio Carballo ng Pinakama-husay na Editing, at si Mike Accion ng Pinakamahusay na Sinematograpiya. (GCA)

 

Cite this article as: Badjao. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/badjao/