átis

Philippine Flora, fruits, fruits in the Philippines, Trees, trees in the Philippines, fruit trees

Ang átis (Anona squamosa Linn.) ay isang maliit na punò na may taas na tatlo hanggang limang metro. Ang dahon nitó ay hugis pahabâ na 8–15 sentimetro ang habà. Namumulaklak ito sa pagitan ng mga dahon at tangkay na may habàng 2.5 sentimetro at nagkukulay berde hanggang dilaw.

May iba’t ibang hugis at laki ang pru-tas nitó. Kalimitang bilóg o hugis puso. Ang labas ng prutas ng atis ay maraming bukó na maliliit at magaspang. Malalámang hinog na ang prutas kapag ang kulay ng balát nitó ay nása pagitan ng dilaw at berde. Ang laman ng atis ay maputî, matamis, malambot, at makatas na may masarap na lasa. May matamis din itong amoy.

Ang atis ay gáling sa America at dinala ng mga Español sa Filipinas. Ngayon, ito ay nililinang na sa buong bansa. Kinakain din ng ibong kabag ang atis kayâ madalî itong kumalat sa iba’t ibang lugar dahil sa nalalaglag na mga buto nitó. Ang punò ng atis ay tumutubò kahit saan maghulog ng buto nitó. Mabilis din itong lumaki. Katunayan, mahigit isang taón lang mula sa pagkakatanim ng buto nitó ay maaari na itong mamunga. Tatlong beses sa isang taón kung mamunga ito pero ang pinakamagandang bunga nitó ay tuwing tag-init. Dahil gusto ito ng mga kabag at ibon, kailangang anihin ang bunga nitó bago ito mahinog sa punò at upang makapag-ani ng magandang mga prutas. (ACAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: átis. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/atis/