Leoncio Asuncion

(12 Setyembre 1813–1888)

Isang natatanging eskultor ng mga paksaing relihiyoso, isinilang si Leoncio Asuncion (Le·ón·syo A·sun·syón) noong 12 Setyembre 1813 sa Sta. Cruz, Maynila. Noong 1830, naglingkod siyáng eskultor sa Taller de Escultura, at lumitaw pagkuwan na pinakamahusay sa eskulturang relihiyoso sa Filipinas noong ika-19 siglo.

Itinayô niya at ng kapatid na si Manuel, isa ring eskultor, ang isang talyer na naging bantog sa paglikha ng estatwang relihi- yoso. Marami sa mga sumikat na eskultor ang naging estudy- ante ng magkapatid na Asun- cion. Nililok ni Leoncio ang bantog na “La Tercera Caida” na naglalarawan sa ikatlong pagkadapa ni Kristo patungo sa Kalbaryo. Ipinuprusisyon ito hanggang ngayon sa paligid ng Simbahang Sta. Cruz. Lumikha rin siyá ng Nakapakòng Kristo sa marmol, at mga estatwa ng santo. Hinahangaan ang mga likha ni Leoncio sa simetriya at nilalik na kagandahan. Sinasabing nadulutan niya ang kaniyang mga likha ng “damdamin at kariktang makasin- ing.”

Namatay si Leoncio noong 1888. Nitóng 1983, naglagay ang National Historical Institute ng isang marker sa harap ng Simbahang Sta. Cruz bílang pagpupugay sa kaniyang alaala. (GVS)

Cite this article as: Asuncion, Leoncio. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/asuncion-leoncio/