aránya

architecture, decorations

 

 

Ang aránya, mula sa Español na araña, ay isang sanga-sangang kumpol ng mga ilaw na nakasabit sa kisame ng bulwagan o pangunahing pinagtitipunan ng mga tao sa isang gusali. Bukod sa gamit bílang ilaw ay nagsisilbi itong palamuti at tatak ng karangyaan. Mas maraming nakakumpol na ilaw, mas marangya at kahanga-hanga.

 

Tinawag itong aránya dahil tila sápot ng gaga-mba—na araña din sa Español. Noong araw, kandila ang mga ilaw na itinutulos sa aranya. Ngayon, mga bombilya ang mga ilaw ng aran-ya, bagaman may mga bombilyang hinubog kandila ang ikinakabit.

 

Karaniwang nakikita ang aranya sa loob ng mga simbahan, palasyo, malalaking modernong gusali, at mansiyon. Hinahangaan din ang disenyo nitó. Isa sa mga hinahangaang aranya ay makikita sa pangunahing lobby ng Sentrong Pangkultura sa Filipinas (CCP). Idinisenyo ni Patricia Keller ang tatlong malalaking aranyang gawa sa 5,000 kapis at prismong kristal. Simbolo ng tatlong pangkat ng mga pulo (Luzon, Visayas at Mindanao) ang tatlong kumpol ng mga ilaw. (MJCT)

 

Cite this article as: aránya. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/aranya/