apò

Ancient Philippines, family, traditions, politics, Olongapo

 

 

Sa mga kasapi ng maraming angkang Filipino, karaniwang tumutukoy ang apò sa napakatandang lalaking miy-embro. Itinuturing ang isang apò na may maraming kaalaman at karanasang maibabahagi sa iba pang kasapi ng angkan. Sa isang pamayanan, bayan, at mag-ing  sa  mga  organisasyon, itinuturing  ding  apò  ang mga matandang iginagálang ng mga tao o kasapi dahil sa mayamang kaalaman at ka-ranasan.

 

May mga pangalan ng mga lugar sa Filipinas ang nag-ugat sa titulong apò. Isa na rito ang Lungsod ng Olongapo, na sinasabing nagmula sa mga salitang “ulo ng apo”. Sa ka-tunayan, may rebulto ng Ulo ng Apo sa lungsod at ito at nagsisilbing sagisag ng pagkakaisa ng mga taga-Olongapo. Itinuring namang banal na lugar ng mga katutubong na-ninirahan ang Bundok Apò at pinaniniwalaang ipinanga-lan ito kay Apo Sandawa, isang mahalagang ninuno nilá.

 

Isang kilaláng tao na may titulong apò ay si Pangulong Fer-dinand E. Marcos. Para sa mga naniniwala, si Apo Marcos ay isang dakilang tao. Marami sa mga naniniwala kay Apo Marcos ay mga Ilokano dahil na rin sa malaking tulong ni Ferdinand Marcos upang mapaunlad ang kanilang pamu-muhay noong pangulo pa ito ng Filipinas. (MJCT)

 

Cite this article as: apò. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/apo/