apítong

Philippine Flora, Trees in the Philippines, paper, watershed, soil erosion, building materials, crafts, handicrafts, construction materials

Isang uri ng ma-tigas na punóng-kahoy ang apítong na katutubo sa Timog -Silangang Asia at India. Dip-terocarpus grandi-florus ang siyentipikong pangalan nitó. Mainam itong uling at gawing papel. Karaniwang ginagamit na tabla ang ka-hoy nitó para sa sahig at dingding na panloob ng bahay, pansahig ng trak, at playwud. Ang dagta nitó ay ginagamit na barnis. Samantala, ang punongkahoy mismo ay mahalaga sa pagpigil ng pagguho ng lupa at pagsasaayos ng nitroheno sa lupa.

Ang apitong ay tumataas ng 43 metro, walang sanga hanggang 30 metro, at mat balát na bahagyang dilaw. May dahon itong biluhaba at 10–18 sentimetro x 5–12 sentimetro ang laki, at may malaking bulaklak na may samyo. Ang pangalan nitó sa Latin ay tumutukoy sa pagkakaroon ng malaking bulaklak. Nagkakaroon ito ng bulaklak at bungang nuwes taón-taón at nahihinog ang bunga sa loob ng tatlo hanggang limang buwan. Ang isang punongkahoy ay nagsisimulang mamulaklak at magbunga bago sumapit ang ika-30 taón nitó.

Mainam na proteksiyon ng watershed ang apitong. Nakapag-iimbak ito ng maraming tubig-ulan at natitimpi ang daloy nitó sa mga batis, latian, at mga imbakang-tubig ng irigasyon. (VSA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: apítong. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/apitong/