api-api

Philippine Flora, mangrove, Plants in the Philippines, medicinal plants, traditional medicine, cooking, aquatic plants

Ang api-api (Avicenniaalba) ay isang uri ng bakawan. Ito ay kadalasang lumalaki ng dalawampung metro (66 na talampakan). Ang punò nitó ay kulay abo kapag tuyo at kulay itim naman kapag nabasâ ang balát. Ang dahon nitó ay makintab na kulay berde sa ibabaw at maputî naman sa ilalim, kadalasang hugis itlog o hugis sibat na matulis ang dulo. Ang bulaklak ng api-api ay parang mga krus tulad ng inflorescence nitó. Ang mga talulot nitó ay kulay dilaw na may habàng apat na milimetro. Ang kulay ng bunga ng api-api ay maputla na berde, pahabâ, at may mga sumisibol na buto sa loob. Ito ay siksik o maraming palumpong na korona na madalas sumasanga sa katawan ng bakawan. Ang ugat ay mababaw at nagdadalá ng maraming hugis lapis na pneumatophores.

Matatagpuan ito sa mga nabuong putikan (mud-banks) sa may gilid patungong dagat, o sa kahabaan ng ilog. Umaakit ng maliliit na kulisap, tulad ng mga alitaptap.

Ang troso ng api-api ay hindi puwedeng gamiting panggatong o uling ngunit ito ay mainam gamitin na pampausok ng goma o ng isda. Ang katas ng heartwood ay ginagamit sa mga halamang gamot upang makagawa ng isang gamut na pampalakas. Ang abo ng kahoy ng api-api ay maaaring gamitin upang makagawa ng sabon. Ang mga buto naman nitó ay pinakukuluan at kinakain bílang gulay. (ACAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: api-api. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/api-api/