apáhap

Philippine Fauna, Fish, Aquatic animals

Ang apáhap [Lates calcarifer (Bloch)] ay isdang nabibílang sa pamilyang Centropomidae. Ito ay tinatawag ding kakap, bulgan, salongsong, katuyot, matáng pusà. Matatagpuan ito sa mga baybaying dagat, estuwaryo, ilog, batis at lawa, sa malinaw man o malabòng tubig. Ito ay pinararami at inaalagaan sa mga palaisdaan ng bansang Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Hong Kong at Taiwan.

Ang katawan ng apáhap ay siksik na pahabâ. Ang ulo ay patulis samantalang ang likod ay malukong na nagiging matambok sa harap ng palikpik sa likod. Ang bibig ay malaki, bahagyang pahilig, at ang itaas ng panga ay umaabot sa likod ng matá. Ang palikpik sa likod ay may pitó hanggang siyam na tinik. Ang palikpik sa pektoral ay maikli at pabilog hábang ang palikpik sa likod at puwit ay parehong may makaliskis na kaluban. Ang kulay kapag nása dagat ay olibong kayumanggi sa itaas ng katawan at pilak sa gilid at tiyan samantalang ginintuang kayumanggi naman kapag nása tu-big tabang. Ang tigulang na apahap ay kulay berdeng bughaw o abo sa itaas at pilak sa ibabâ.

Matatagpuan ito sa malawak na bahagi ng tropikal at subtropikong kanluraning Pacifico at Karagatang Indian. Ang batàng apahap ay nananatili sa mga ilog at lawa ng dalawa hanggang tatlong taón bago ito bumalik sa estuwaryo at dagat upang mangitlog. Mabilis itong lumaki, kadalasan ay tatlo hanggang limáng kilo sa loob ng dalawa o tatlong taón. Naitalâ ang pinakamalaking apahap na may sukat na 200 sentimetro samantalang ang pinakamabigat naman ay 60 kilo. Kumakain ito ng mga alga, krustaseo, at maliliit na isdang tulad ng sapsap at banak.

Ibinebenta ang apahap nang sariwa o elado. Dahil sa mataas na halaga sa pamilihan, ito ay naging kaakitakit na kalakal sa akwakultura. Gayunman, ang pangunahing hadlang sa pag-aalaga ay ang kakulangan ng suplay ng maliliit na apahap mula sa dagat. (MA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: apáhap. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/apahap/