KUWENTONG SUPLING

Ang Magkaibigang Baka at Kalabaw

Home > Kuwentong Supling > Ibanag and Filipino > Ang Magkaibigang Baka at Kalabaw