alpahór

Filipino Cuisine, Food, cooking, recipe, dessert, snack

 

 

 

Ang alpahór ay pangunahing tumutukoy sa isang lutuin na may sumusunod na sangkap: sago, gata ng niyog, biló-biló, at asukal. Sa paghahanda ng alpahor, inilulutò ang mga sago (na maaaring may iba’t ibang kulay at laki) sa pinakuluan at pinaghalòng gata ng niyog at asukal. Susu-nod na isinasáma ang mga bilo-bilo, na malalaman kung lutô na kapag lumulutang na ang mga ito. Linalagyan pa ito ng gata ng niyog upang luma-pot at asukal upang tumamis ayon sa gustong lasa. Bukod sa mga nabanggit na sangkap, madalas ding idinadagdag ang mga hiniwang kamote, saging na saba, gábe, o ube. Upang magkaroon ng mas mayaman pang lasa ay isinasáma rin ang mga dahon ng pandan at banilya.

 

Dahil sa naturang mga sang-kap na itinuturing na mabi-gat na meryenda o himagas ang alpahor. Nakabubusog ang pag- ubos sa kahit isang munting mangkok nitó. Lalo na’t sinabayan ito ng isang hiwang biko. Sa ibang lugar, tinatawag itong bilo-bilo, paralusdos, o kayâ gi-natang bilo-bilo. (MJCT)

 

Cite this article as: alpahór. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/alpahor/