alibangbáng

Philippine Flora, Trees in the Philippines, Medicinal Plants, Traditional medicine 

Ang alibangbáng ay malaking punongkahoy (Bauhinia malabarica). Mula ito sa family na Fabaceae o Legumino-sae—mas kilaláng legume, pea, o bean—na kinabibilangan ng mga halamang namumulaklak. Mula sa genus na Bauhinia—kilalá ring Mountain Ebony, Orchid, at Kachnar—na ang bulaklak ay may limang talulot, 7–12 sm na diyametro, kulay pulá, dilaw, rosas, kahel, o lila, at kadalasang mabango.

Dilaw kayumanggi ang balát ng B. malabarica at mayaya-bong ang sanga. Ang mga dahon ay may habà na 5–10 sm. Ang bulaklak ay malalaki at mapuputî. Karaniwang matatagpuan ito sa mga lugar na may mahahabàng tag-araw sa Luzon, partikular sa Ilocos Norte hanggang Laguna. Maaari itong magamit na pampatunaw ng pagkain, pampapurga, pamparegla, antibacterial, antioxidant, anti-fungal, at pumipigil sa pag-ulit ng sakít. Nagagamit ang dahon nitó bílang pansigang bukod sa gamot sa lagnat, kolera, at sugat.

Ang “alibangbáng” ay salitâ ring Sebwano para sa paru-paro. Maaaring ito ang pagkakahawig ng punongkahoy sa kulisap, dahil hugis paruparo ang dahon ng punongkahoy.(KLL)

 

 

 

 

 

 

 

Cite this article as: alibangbáng. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/alibangbang/