Jose Algue

(22 Disyembre 1856–27 May 1930)
Spanish Jesuit priest, meteorologist and scientist; first Director of the Philippine Weather Bureau

Si Jose Algue (Ho·sé ál·ge) ay isang Heswitang naging kilaláng meteorologo at siyentista. Naging direktor siya ng Manila Observatory at namunò ng unang Philippine Weather Bureau noong Panahon ng mga Americano. Isinulat niya ang Baguios o Ciclones  Filipino  noong 1897 at La Nubes en el Archipelago Filipino noong 1899, mga unang pag-aaral sa bagyo sa bansa. Kilalá siyá sa kaniyang imbensiyong barocyclonometer noong 1897.

Isinilang siyá noong 22 Disyembre 1856 sa Manresa, España, nag-aral sa eskuwelahang Español, at pumasok na Heswita noong 17 Hulyo 1871 sa Andora. Noong 1889, nakilála niya ang Heswitang si Fr. Federico Faura, isa ring siyentista. Noong 1891, ipinadalá siyá sa Georgetown University sa Washington DC para palawakin pa ang kaniyang pag-aaral sa meteorolohiya, seismolohiya, at astronomiya. Kasáma si Faura, pumunta silá sa iba’t ibang obserbatoryo sa America at Europa, at dumating sa Filipinas noong 3 Pebrero 1894. Ang kaniyang Baguios o cyclones Filipinos: Estudio teorico-practico noong 1894 ang unang saliksik hinggil sa mga bagyo sa bansa. Noong 1897, naimbento niya ang barocyclonometer para sa mga bagyo sa Filipinas at Asia.

Kinilála ng mga Americanong militar ang halaga ng pag-aaral ni Algue kayâ personal siyang dinalá kay Admiral Dewey. Mula noon, si Algue at ang Manila Observatory ay naging mahalaga sa kolonyalismong Americano. Noong 1899, inirekomenda nina Dean Conant Worcester at Charles Denby ng Schurmann Commission ang pagtatayô ng Philippine Weather Service at si Algue bílang unang direktor nitó. Noong 1900, sa ilalim ng direksiyon ni Algue, inilabas ang atlas ng Filipinas, isang resulta ng maraming taón ng kaniyang pag-aaral. Noong 22 Mayo 1901, sa ilalim ng Act. No. 131 ng Philippine Commission, ang Manila Observatory ay naging Philippine Weather Bureau. Noong 1905, bumalik sa bansa si Algue at nagkaroon ng unang warning system para sa mga bagyo ang Weather Bureau.

Sa mga hulíng taón ng kaniyang pamamalagi sa bansa, nakapagpagawa siyá ng 159 weather station, pati na ang 2 magnetic and seismic station. Noong 1924, nagretiro siyá sa Manila Observatory, nagbalik sa Tortosa, at namatay noong 27 Mayo 1930. Ang Manila Observatory ay nasira noong World War II. Sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 78 noong Batas Militar ay pinalitan ito bilang PAGASA. (KLL)

Cite this article as: Algue, Jose. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/algue-jose/