álak

wine, alcohol, customs, traditions

 

 

 

Ang álak ay anumang inuming matapang at nakalalasing, tulad ng vino, serbesa, at wiski. Sinasabing mahilig umi-nom ng alak ang mga Filipino, kung kayâ naman hindi nakapagtataká na mayroon táyong ilang katutubong uri nitó. Ilan dito ay ang basi, tuba, lambanog, at tapuy.

 

Ang bási ay alak mula sa katas ng tubó. Kapag pinatagal ang pagbuburo sa basi, ito ay magiging sukà. Maituturing itong inuming pambayan ng rehiyong Ilocos sa hilagang Luzon. Malaki ang ginampanan ng alak na ito sa kasay-sayan. Noong 1808, nag-alsa ang mga taga-Ilocos Norte sa tinatawag na ”Pag-aalsang Basi” nang ipinagbawal ng mga Español ang pribadong paglikha ng basi.

 

Ang tubâ ay mabulâng alak mula sa katas sa sasâ o niyog. Tulad sa basi, kapag pinatagal ang pagbuburo, ito ay ma-giging sukà. Tinatawag din itong palm wine sa ibang ba-hagi ng mundo. Tulad ng tubâ, ang lambanóg ay alak na mula sa katas ng sasâ at niyog. Dinadalisay ang tuba upang makuha ang alkohol nitó, at tanyag ang lambanog bílang malakas na alak. Tinatayang 30 galon ng tuba ang kinakailangan para makagawa ng 5 galon ng lambanog. Kilalá ang lalawigan ng Quezon na pagawaan ng lamba-nog, dahil na rin sa matatagpuan dito ang pinakamara-ming taniman ng niyog sa Luzon. Tinatawag na ”putu-han” ang gawaan ng lambanog sa Quezon.

 

Ang tápuy (o tapey, tapuey) ay alak na gawa sa binurong bigas. Kilalá ang rehiyong Cordillera sa alak na ito, at mahalaga itong bahagi ng kultura at kabuhayan ng mga katutubong pangkat ng Cordillera. Iniinom ang tapuy sa mga kasalan, seremonya ng anihan, at iba pang okasyon. Hindi ito hinahaluan ng asukal at tubig. Ang paggawa ng tapuy ay isang tradisyon, at ipinapása ang kaalaman ukol dito sa bawat henerasyon. Sa kasamaang palad, naging saksi ang mga hulíng taon sa pagbawas ng gu-magawa ng tapuy, dahil madalî nang makabili ng mga komersiyal na tapuy bukod sa higit nang nahihilig ang mga taga-Cordillera sa inuming tulad ng hinyebra.

 

Dahil na rin sa pag-unlad ng teknolohiya at pag-unlad ng panlasa ng mga manginginom, mabibili na ang mga katutubong alak ng Filipinas sa iba’t ibang lasa, tulad ng mangga, strawberry, bubblegum, at tsokolate. Gumagawa naman ngayon sa Filipinas ng vino (wine). gawa sa prutas sa Filipinas, tulad ng atis, bignay, dalandan, duhat, guya-bano, kalumpit, lipote, mangga, mangosteen, passion fru-it, pinya, saging, at sampalok. Mayroon ding alak na gawa sa kape! Tagay! (PKJ)

 

Cite this article as: álak. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/alak/