alagáw

Philippine Flora, Trees in the Philippines, Medicinal Plants, Traditional Medicine, Cooking Ingredients, Filipino cuisine

 

Ang alagáw (Premna odorata blanco) ay isang halamang medisinal, maliit na punongkahoy na tumataas nang tatlo hanggang walong metro, balahibuhin ang ibabaw ng dahon, mapusyaw na lungti hanggang putî ang bulaklak, malamán na lila ang bilugang prutas, at nabubúhay sa aplaya. Matatagpuan ito sa halos lahat ng bahagi ng Filipinas.

Ginagamit ang muràng dahon nitó sa pagluluto ng paksiw at bopis. Ang  pinakuluang  dahon  na may halòng kalamansi at asukal ay nakapagpapagalíng ng ubo, lagnat, at sakít ng tiyan. Ang pinakuluang ugat, dahon, bulaklak, at bunga ay gamot pampapawis, pampaihi, at pantanggal ng sakít ng  dibdib.  Ang  dinurog  na dahon ay mainam pampahid sa sakít ng ulo. Ang paglunok ng laway na nalikha mula sa pagnguya ng ugat nitó ay pinaniniwalaang nakapagpapagalíng ng sakít sa puso. Ginagamit din ang dahon at bulaklak nitó bílang pampaligo ng mga sanggol at panlinis ng puwit at ari ng babae. Ang dahon ay isa sa pitóng sangkap ng pitó-pitó. (KLL)

 

 

 

 

Cite this article as: alagáw. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/alagaw/