agóho

Philippine Flora, Trees in the Philippines

Ang agóho (Casuarina equisetifolia) ay isang laging-lungting punongkahoy o hindi nagbabago ang kulay ng mga dahon sa buong taón. Umaabot hanggang 30 talampakan ang taas ng punò ng agoho.

Kahawig ng punongkahoy ng agoho ang punòng pino. Korteng cone ang bunga ng punongkahoy at mala-karayom din na hugis ang mga dahon nitó. Makinis ang balát ng mga batàng punongkahoy samantalang makapal, maraming kulubot, at natutuklap naman ang matandang punò ng agoho.

Malimit itong makita sa mabubuhanging lugar, gaya ng mga tabing dagat. Kadalasan itong itinatanim at ginagawang palamuti sa mga pasyalan o parke at sa mga tabi ng daan. Itinatanim din ang agoho sa matataas na lupa para maiwasan ang pagguho. Madalas gawing bonsai ang punò ng agoho, lalong-lalo na sa timog-silangang Asia at Car-ribean. Matatagpuan ito sa mga bansa mula Aprica hanggang Polynesia. (ACAL)

 

 

 

Cite this article as: agóho. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/agoho/