adóbo

Adobo, Filipino Cuisine, Food, food preservation, cooking, recipe

 

 

Isang putaheng karne ang adó-bo na tinimplahan ng sukà, asin, bawang, at paminta. Sa Es-pañol, ang orihi-nal na adobo ay tinimplahan   sa langis, bawang, at oregano.   Ngunit marami  ang  nagpapalagay na ang putaheng ito ng mga Filipino ay mulang Mexico. Sa Oaxaca, Mexico ang karne ay ibinababad sa sili, bawang, sidrang sukà, tomílyo (thyme), dahon ng lawrel, dahon ng abokado, oregano, itim na pamintang buo, at kanéla.

 

Sa kabilâng dako, marami din ang nagtuturing na “pam-bansang ulam” ang adobo. Narito na ito diumano at tinawag lámang na “adobo” ng mga Español dahil kahawig ng alam nilá. Hindi rin magkasundo sa mga rekado nitó. Iginigiit ng mga tradisyonalista na dapat itong lagyan ng asin, isang sangkap na napalitan ng toyo at ipinalalagay na impluwensiya ng mga Chinese. Iba-iba ang adobo sa iba-ibang kusinera at iba-ibang lugar. Isang restoran ang sikát sa adobong baboy na may pritong taho, at adobong pusit na pinakuluan sa sukà at toyo. Sa Batanes, ang “lúnyis” o adobo ng mga Ivatan ay may asin lámang.

 

Mabisàng paraan ang adobo para sa pag-iimbak ng karne para hindi ito masira noong wala pang repridyireytor. At kahit ngayon kung walang imbakan. Maaaring adobuhin ang karneng baboy, báka, manok, isda, at kahit gulay. Maaasahang handa ito sa mga tahanan kung pista at báon sa piknik o mahabàng biyahe. Noong 1898, sa inaugu-rasyon ng Unang Republika ng Filipinas ay nása wikang Pranses ang menu ng grandeng hapunan. Isa sa handa ang “Abatis de Poulet a la Tagale” na kung isasalin ay “ado-bong atay at balumbalunan.” Kataká-taká bang tawaging “Adobo Country” ang Filipinas? (VSA)

 

 

Cite this article as: adóbo. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/adobo/