adóbe

Philippine Geology, building materials, types of rocks in the Philippines, architecture, construction materials

Ang adóbe ay isang uri ng matigas ngunit natatabasang bato at hinuhubog sa mga pirasong parihaba upang gamitin sa paggawa ng estrukturang tulad ng bahay o gusali. Karaniwan itong pinagpapatong patong upang maging dingding o inihahanay nang pa-tag upang maging sa-hig. Ginagamit din itong pader sa moog o bakuran at sahig sa lansangan at bangketa

Ang salitâng adobe ay nagsimula bílang “dj-b-t” sa wikang Egypt noong 2000 B.C hanggang naging “ tobe” noong 600 B.C. Hiniram ito sa wikang Arabe bílang “al-tub” hanggang naging salitang “adóbe” sa Español. Hiniram naman ito ng wikang Ingles bilang “adobe” noong ikalabingwalong siglo. Ang lahat ng mga pagsasaling ito mula “dj- b-t” hanggang “adobe” ay nangangahulugang tipak ng batong luad.

Ito ay madalas ginagamit sa mga bansang may mataas na temperatura kung umaga at mababàng temperatura kung gabi dahil na rin sa mataas nitóng thermal mass at makapal na kabuuan. Sa konseptong ito, ang pader na adobe ay may kakayahang pigilan ang pag-pasok ng init o lamig sa loob ng bahay o gusali.

Ilan sa mga bansang gumagamit ng adobe ay Kanlurang Asia, Hilaga at Kanlurang Africa, Timog America, at Silangang Europa. Ang mga sinaunang sibilisasyong gumamit nitó ay ang mga grupo sa Mesoamerica at Andes. Nagsimula itong gamitin sa España bago ang ikawalong siglo BC at naging karaniwan sa mga bahay sa Filipinas sa panahon ng pananakop ng mga Español. May malaking reserba ng materyales para sa adobe sa hilagang bahagi ng bansa. (CID)

 

 

 

Cite this article as: adóbe. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/adobe/