Napoleon V. Abueva

(26 Enero 1930– )
National Artist for Sculpture; known as the “Father of Modern Sculpture in the Philippines”

Itinanghal na Pambansang Alagad ng Sining para sa Eskultura noong 1976 si Napoleon V. Abueva (Na·pol·yón Vi Ab·wé·va). Sa edad na 46, siyá ang pinakabatang nagkamit ng parangal na ito. Kinikilála rin siyáng “Ama ng Makabagong Eskultura sa Filipinas.”

Bihasa si Abueva sa iba’t ibang larangan ng eskultura. May kakayahan din siyáng gamitin ang iba’t ibang uri ng materyales tulad ng kahoy, metal, at bato. Ilan sa mga obra ni Abueva na matatagpuan sa mga espasyong publiko ay ang sumusunod: Transfiguration (1979), isang matayog na pigurang Kristo sa Eternal Gardens Memorial Park sa Caloocan; magkabilaang krusipiho, altar (1957) at busto ni Padre Delaney sa Chapel of the Holy Sacrifice sa kampus ng UP Diliman; labing-apat na estasyon ng krus ng Kapilya ng Paaralang Claret sa Teacher’s Village, Diliman at ng EDSA Shrine; Kaganapan (1953), itinuturing na pinakamaestilo sa kaniyang mga likha; Siyam na Musa sa UP Faculty Center (1994); rebulto ni Teodoro M. Kalaw sa harap ng Pambansang Aklatan; marmol na miyural sa Bantayog ng mga Bayani sa Bundok Samat, Bataan; at Sun- burst sa Peninsula Manila Hotel (1994).

Maaga siyáng naulila ng mga magulang na sina Kongresista Teodoro Abueva ng Tagbilaran, Bohol at Purificacion Veloso ng Cebu na pinaslang ng mga Japanese noong 1944 dahil sa pagiging mga gerilya. Nagtapos siyá ng Master sa Sining sa Cranbrook Academy of Art sa Michigan, USA noong 1955 bílang iskolar ng Fulbright/Smith-Mundt. Nagpatuloy pa siyá ng pag-aaral ng Ceramics sa University of Kansas at Kasaysayan ng Sining sa Unibersidad ng Harvard sa Estados Unidos.

Noong 1978, hinirang si Abueva bilang Dekano ng College of Fine Arts sa Unibersidad ng Pilipinas, at nanatili sa posisyong ito hanggang 1989. Naging kabiyak niyá si Sergia Valles na naging Kalihim ng National Center for Mental Health. May tatlo silang anak, sina Amihan, Mulawin, at Duero.

Kabílang sa iba pa niyáng nakamit na parangal ang mga sumusunod: mga gawad mula sa Art Association of the Philippines  (1951, 1952, 1953, 1954, 1958,  1974, at 1977); Republic Award para sa Eskultura (1959); Ten Outstanding Young Men of the Philippines (1959); Cultural Heritage Award (1966). (RVR)

Cite this article as: Abueva, Napoleon. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/abueva-napoleon/