Talas: Interdisciplinary Journal
in Cultural Education

Home > Talas Journal > ANG PAG-IIBIGAN NI BABANGKAWA AT NI PRINSESA BUDI: ISANG KWENTONG MANDAYA

ANG PAG-IIBIGAN NI BABANGKAWA AT NI PRINSESA BUDI: ISANG KWENTONG MANDAYA

Ikinuwento ni Ignacio T. Casumpo at Baldomero Sumalinab Casumpo
Isinulat ni Walter Pugo Casumpo
Concepcion Elementary School

About the Author

Walter Pugo Casumpo graduated with a degree in Bachelor of Secondary Education and Masters of Education in Instructional Leadership at the University of Southern Philippines Davao in 2012.

Cite this Article

Casumpo, I. T., & Casumpo, B. S. (2016). Ang Pag-Iibigan Ni Babangkawa At Ni Prinsesa Budi: Isang Kwentong Mandaya.  Talas: An Interdisciplinary Journal in Cultural Education, 1 (1), 132-138. Retrieved from http://philippineculturaleducation.com.ph/talas-journal/ang-pag-iibigan-ni-babangkawa-at-ni-prinsesa-budi-isang-kwentong-mandaya/