PCEP DIGITAL KWIZ

Home > PCEP Digital Kwiz

PCEP Digital Kwiz

DOWNLOAD DIGITAL KWIZ MECHANICS
KOMPONENT 5: DIGITAL KWIZ

 1. Para sa estudyante na nasa Grade 4 – 10 na maaaring lahukan ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan.
 2. May tatlong antas ang paligsahan: panrehiyonal, magkakasamang rehiyon at pambansa.
 3. Paglulunsad ng division at regional contest na pamamahalaan ng mga Regional Coordinators upang piliin ang lalahok sa island cluster na kwiz. Bawat rehiyon ay inaasahang may 1-Regional Kwiz representative kasama ang isang (1) Coach.
 4. Pagdaraos ng Island ClusterPagpapangkatin ang 17 rehiyon sa limang pangkat:

  MINDANAO: ARMM, 11, 13
  MINDANAO: 12, 9, 10,
  VISAYAS: 6, 7, 8
  LUZON South: NCR, 4a. 4b, 5,
  LUZON North: CAR, 1, 2, 3

  Ang mananalo sa island cluster kwiz ang lalahok sa Final Contest na gaganapin sa September 24, 2018 sa Malolos Bulacan.

MECHANICS:

EASY LEVEL:
Photo Identification and Multiple Choice

MEDIUM LEVEL:
Matching Type and Multiple Choice

DIFFICULT LEVEL:
Enumeration and Multiple Choice

Duration of Each Question:

Easy           10 secs
Medium      15 secs
Difficult       1 minute

MECHANICS SAMPLES

EASY – Photo Identification

EASY – Multiple Choice

MEDIUM – Matching Type

MEDIUM – Multiple Choice

DIFFICULT – Enumeration

DIFFICULT – Multiple Choice