KUWENTONG SUPLING

Pangasinan and Filipino – Paunang Salita