KUWENTONG SUPLING

Hiligaynon and Filipino – Paunang Salita