Talas: Interdisciplinary Journal
in Cultural Education

Home > Talas Journal > ANG ORAG BILANG ESTETIKA: ISANG PAG-UUGAT MULA SA ISTORYANG SUANOY NG BIKOL

ANG ORAG BILANG ESTETIKA: ISANG PAG-UUGAT MULA SA ISTORYANG SUANOY NG BIKOL

Maria Fe B. Antivola

Abstract

Nagmumula sa disiplina ng sining, sa panitikan sa partikular, ang pananaliksik na ito ay kontekstuwal na sinusuri ang nailathala na bersiyon ng istoryang suanoy, ang sinaunang maikling naratibo ng Bikol, upang matukoy ang kahulugan ng orag bilang estetika. Mula sa pagsusuri, natukoy na ang orag ay ang kagandahan ng pagkilos, dahil sa layunin nito at sa marubdob na damdamin sa pagkilos na ito. Mayroong estetika ng orag ang mga naisulat na anyong sining na likha ng mga manunulat, kung ito ay nanghihikayat ng pagkilos, may marubdob na paglalarawan ng pagkilos at/o patuloy na pagsasalaysay ng pagkilos para sa pagbabago ng lipunan.

About the Author

Maria Fe B. Antivola finished her M.A. Araling Pilipino major in Literature and minor in Art Studies at the University of the Philippines Diliman. She received the Gawad Antonio Abad Award for Best Graduate Thesis Award in 2016.

Cite this Article

Antivola, M. B. (2016). Ang Orag Bilang Estetika: Isang Pag-Uugat Mula Sa Istoryang Suanoy Ng Bikol. Talas: An Interdisciplinary Journal in Cultural Education, 1 (1), 84-102. Retrieved from http://philippineculturaleducation.com.ph/talas-journal/ang-orag-bilang-estetika-isang-pag-uugat-mula-sa-istoryang-suanoy-ng-bikol/