Talas: Interdisciplinary Journal
in Cultural Education

Home > Talas Journal > ANG NOBELA BILANG KRITISISMO PAGBASA SA MAIKLING IMBESTIGASYON NG ISANG MAHABANG PANGUNGULILA

ANG NOBELA BILANG KRITISISMO PAGBASA SA MAIKLING IMBESTIGASYON NG ISANG MAHABANG PANGUNGULILA

Chuckberry J. Pascual
University of Santo Tomas

Abstract

Tatalakayin sa sanaysay na ito kung paanong ang “Maikling Imbestigasyon ng Isang Mahabang Pangungulila,” ikalawang nobela ni Garcellano ay hindi lamang nobelistikong pagsasanib ng indibidwal at kolektibong karanasan, pag-iimbento (kuwento) at pagsasabi ng totoo (sanaysay): isa itong mabagsik na komentaryo, isang malikhaing kritisismo sa anyo ng nobela, produksiyon ng panitikan, lugar ng manunulat sa lipunan, ugnayan ng mga kasarian, at ang mga hangganan ng representasyon.

Titingin ka sa salamin
ang tubig-gripo’y dumadaloy na mistulang putik-luha sa mukha at mahihinuha mong wari’y
walang nagbago sa mundo
bagamat isang mundo nang pagbabago ang naganap
Edel Garcellano (1)

About the Author

Chuckberry J. Pascual finished BA Malikhaing Pagsulat, MA Araling Pilipino and PhD Malikhaing Pagsulat at UP Diliman. In 2015, his dissertation was given the Gawad Antonio Mercado Abad bilang Pinakamahusay na Disertasyon. His short story collection, Kumpisal: Mga Kuwento (USTPH, 2015) was a finalist at the Gintong Aklat Awards, National Book Awards, and the Madrigal-Gonzales Best First Book Award. He is the author of Hindi Barbra ang Ngalan Ko (2011), 5ex (Youth and Beauty Brigade, 2012), and Pagpasok sa Eksena: Ang Sinehan sa Panitikan at Pag-aaral ng Piling Sinehan sa Recto (UP Press, 2016). He currently teaches at the UST Faculty of Arts and Letters, and serves as Resident Fellow at the UST Center for Creative Writing and Literary Studies, and Research Fellow at the UST Research Center on Culture, Education, and Social Issues.

Cite this Article

Pascual, C. J. (2016).  Ang Nobela Bilang Kritisismo Pagbasa Sa Maikling Imbestigasyon Ng Isang Mahabang Pangungulila. Talas: An Interdisciplinary Journal in Cultural Education, 1 (1), 103-116. Retrieved from http://philippineculturaleducation.com.ph/talas-journal/ang-nobela-bilang-kritisismo-pagbasa-sa-maikling-imbestigasyon-ng-isang-mahabang-pangungulila/