Bundók Dáta

Geology, Mountain, Luzon, Benguet, biodiversity, endemic species, peace treaty, CPLA, Corazon Aquino

Matatagpuan ang Bundók Dáta sa kabundukan ng Cordillera, mahigit- kumulang 50 km mula sa Lungsod Baguio sa hanggahan ng mga lalawigan ng Benguet at Mountain Province. May taas itong 2,310 m. Ipinahayag itong Pambansang Parke noong 1936 at may lawak na 5,512 ektarya.

Kilalá ang bundok at kaligiran nitó sa mataas na antas ng saribúhay (bio-diversity). Dito lámang matatagpuan ang ilang hayop, tulad ng white-bellied Luzon tree rat (Carpomys phaeurus), short-footed Luzon tree rat o greater dwarf cloud rat (Carpomys melanu-rus), at Whitehead’s swiftlet (Aerodramus whiteheadi). Tulad sa ibang bahagi ng Cordillera, malamig ang klima at hitik sa punòng pino ang tanawin.

Noong 13 Setyembre 1986, nilagdaan ang tinatawag na “Kasunduang Bundok Data” (Mount Data Agreement/ Accord) sa Mt. Data Hotel sa bayan ng Bauko, Mountain Province ng pamahalaan ni Pangulong Corazon Aquino at ng Cordillera People’s Liberation Army (CPLA) na pinamumunuan ni Conrado Balweg. (PKJ)

Cite this article as: Bundók Dáta. (2015). In V. Almario (Ed.), Sagisag Kultura (Vol 1). Manila: National Commission for Culture and the Arts. Retrieved from https://philippineculturaleducation.com.ph/bulubunduking-cordillera-2-2-2-2/

Related Articles