9th Diwang: Sagisag Kultura ng Filipinas

Home > 9th Diwang: Sagisag Kultura ng Filipinas

9th Diwang: Sagisag Kultura ng Filipinas

 1. DIWANG PASKUHAN: A Christmas Song Writing Development and Competition
  • Songwriting Workshop Form (Word and PDF format)
  • Composition Contest Form (Word and PDF format)
 2. Diwang Paskuhan – DepEd Regional Memo
 3. Culture-based Module Making Competition (Word and PDF format)
 4. Balagtasan Competition Form (Word and PDF format)
 5. Diwang Module Writing DepEd Memo
 6. Diwang Gawad PCEP sa Pinakamahusay na Video Lesson ng Gurong Mag-aaral
 7. Balagtasan Competition DepEd Memo